Forside

Haveanlæg, belægning og arealpleje

GreenWork og Covid-19

Vi efterlever de anbefalinger som myndighederne har udstukket, med hensyn til Covid-19.

Vi forsætter på vores opgaver, i det omfang det er muligt, da størstedelen af vort arbejde udføres udendørs. Vores medarbejdere holder naturligvis afstand til hinanden og andre vi møder på en arbejdsdag. Medarbejderne er instrueret i grundig hygiejne og adfærdsforhold.

Vores administrative medarbejdere er fordelt, så nogle arbejder hjemmefra og andre arbejder på forskudte tidspunkter af hinanden og vi kan selvfølgelig kontaktes som altid.