Indkørsel på 1. klasse

Velkommen hjem


En indkørsel bliver dagligt udsat for slid og tunge køretøjer. Den skal samtidig gerne fremstå flot, og byde både beboere og gæster velkommen.


For en kunde har vi skabt en solid og smuk indkørsel der er luksuriøs i både udtryk og materialer. Inden arbejdet blev påbegyndt, blev indkørslen designet i samråd med kunden, så den harmonerede med kundens hus visuelle særkende, området og kundens ønsker til udformning og materialer.


Materialer og design

Selve indkørslen er omtrent 71 m2. Som forberedelse til arbejdet blev udgravet 65 ton jord, der blev kørt på deponi. For at skabe et stabilt underlag blev der derefter bygget en solid bund af samlet 50 ton grus: først bundsikringsgrus, derefter stabilgrus og til sidst sættegrus. 


Den synlige del af indkørslen er sat med håndkraft. Granitten er fra Halmstad i Sverige. I alt blev ca. 7.100 chaussesten anvendt. Stenene vejer sammenlagt omtrent 21 ton og er sat i bueforbandt. Bueforbandt er det stærkeste mønster chaussesten kan sættes i, og resultatet bliver derfor både stærkt og smukt. Arbejdet afsluttes med korrekt fugemiddel. Tilsammen betyder det at indkørslen er fremtidssikret mod sætninger, kørespor og ukrudt mange år frem i tiden.


På stisystemet til hovedtrappen og passage til gårdrummet, er sat mosaiksten i buer. Med deres elegante udtryk, komplimenterer de chaussestensbelægningen og ejendommens samlede særkende.