Arealdesign

Arealdesign


Udendørsarealer skal først og fremmest være funktionelle, men meget gerne også være smukke og indbydende.


Smukke løsninger i udendørs områder kræver planlægning. GreenWork har egen tegnestue og hjælper jer igennem denne proces fra start til slut.


Ved første møde, gennemgår vi jeres behov, ideer og ønsker. Herefter udarbejder vores tegnestue en skitseplan, hvor I kan få overblik over, mulighederne i praksis.


Vi kan lave skitseplaner i det format der giver jer det bedste overblik. F.eks.:


  • Håndtegnet skitse
  • 2D
  • 3D
  • 3D som film
  • 4D (inkl. dufte)

Gør legepladsen til et dejligt sted at være


Der er vel næppe noget sted i børnehaver og vuggestuer, hvor børn bruger så meget tid som på legepladsen. En institution med eksempelvis 50 børn, som hver bruger legepladsen 1 time om dagen giver 250 brugstimer per uge - eller 12.500 timer om året.  Desværre afspejler den store aktivitet og det medfølgende slid sig ikke altid i renovering og fornyelse.


Renoveringer behøver ikke at være meget kostbare, og vælger man for eksempel naturens egne materialer, er holdbarheden meget lang. Hvordan kan det gøres? I vuggestuen Rønnebærhuset i Hørsholm har man fået anlagt legeplads med naturens egne materialer. Sandkassen er omkranset af afbarkede lærketræsstammer med store kampesten imellem, så børnene kan bruge kanten på sandkassen til balancegang. Det er godt for motorikken. Rundt om sandkassen er anlagt en flisegang med mørke basalt chaussésten som kant, som kan bruges til at køre moon-cars på. Andre store stammer af lærketræ danner espalier, som også kan bruges til en god gang fangeleg.


Legeområdet er konstrueret sådan, til trods for et relativt lille areal, at der er områder til vild leg samt et areal til stille leg eller hygge, hvor køretøjer ikke kan komme ind. Gældende er dog, at områderne er sammenhængende og giver et godt overblik for børn og pædagoger.


Græsarealet vil blandt andet kunne benyttes af børn og pædagoger til picnic med udespisning om sommeren, og i de lune dage forår og efterår.


På de monterede stolper ved sandkassen, kan der sættes sejl som giver skygge i sommerhalvåret. Sejlet af- og påmonteres nemt.


Den valgte beplantning består blandt andet af rabarber, skov- og jordbær, som børnene selv skal hjælpe med at høste og tilberede. Der er ligeledes plantet bambus, som fungerer som en rumopdeler på pladsen, og som på sigt vil lukke tæt så børnene kan gemme sig for hinanden.


Kontakt os gerne og hør om mulighederne.